Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 559
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 809

Dz.U. 2018, poz. 809

Załącznik
Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego


Formularze branżowe > Podatkowe Akcyza