Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word.

Jednolity akt prawny:  Dz.U. 2017, poz. 270
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 559

Dz.U. 2018, poz. 559

Załącznik
Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego


Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza