OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Wygasły akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 140
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1392

Załącznik 3
Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


Formularze branżowe > Transport > Uprawnienia do kierowanie pojazdami