Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dz.U. 2018, poz. 776

Załącznik 1
Wniosek o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Załącznik 2
Zobowiązanie do spłaty kosztów ochrony konsularnej

Załącznik 3
Wniosek o zwrot kosztów (art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy (UE) 2015/637)

Formularze branżowe > Urzędowe > Wyjazdy-Przyjazdy