ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2003, Nr 160 poz. 1556
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2305

Dz.U. 2019, poz. 2305

Załącznik
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Agencja Wywiadu