ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji

Dz.U.2020, poz. 1347

Załącznik 1
Wniosek o wprowadzenie odcisków linii papilarnych do zbioru danych daktyloskopijnych

Załącznik 2
Wniosek o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Policja