Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Wzór Wniosku o wpis na listę arbitrów pobierz w formacie MS Word.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1710
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1647

Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1647

Załącznik
Wniosek o wpis na listę arbitrów Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego


Formularze branżowe > Urzędowe > Edukacja