ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1868
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1636

Dz.U. 2020, poz. 1636

Załącznik
Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

Formularze branżowe > Urzędowe > Nagrody i Odznaczenia