ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Zmieniony akt prawny: Dz.U.2015 r. poz. 92
Zmieniający akt prawny: Dz.U.2019 r. poz. 1903

Dz.U.2019 r. poz. 1903

Załącznik
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Samorządy