Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1322
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1337

Dz.U. 2016, poz. 1322

Załącznik 1
Wezwanie do opróżnienia lokalu mieszkalnego / miejsca w internacie / miejsca w kwaterze internatowej

Załącznik 2
Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego / miejsca w internacie / miejsca w kwaterze internatowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)