ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej. Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 239
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 2079

Dz.U. 2018, poz. 2079

Załącznik 1
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Izba/Służba Celno-Skarbowa