Zamieszczamy nową wersję umowy zlecenie z rachunkiem obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

1. Umowa zlecenie z rachunkiem

2. Rachunek do umowy zlecenie


Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.
 

1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych
2. Minimalna stawka godzinowej na umowie zlecenia (w 2019 r. będzie to kwota 14,70 zł brutto za 1 godzinę pracy). Obowiazuje umowy zlecenia zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.

Rachunek do umowy zlecenia uwzględnia zmiany wprowadzone w 2019 r., dotyczące zleceń zawieranych z osobami do 26. roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.