Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2002 nr 93 poz. 828
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1586

Formularz świadectwa służby w Agencji Wywiadu obowiązuje od dnia 6 września 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 1586

Załącznik
Świadectwo służby funkcjonariusza Agencji Wywiadu

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Agencja Wywiadu