OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2019 poz. 1260
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1265


Dz.U. 2020 poz. 1265

Załącznik
Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Finansów