ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych. Wzór przygotowany w interaktywnym formacie PDF.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2013, poz. 1512
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1088

Dz.U. 2019, poz. 1088

Załącznik
Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi