ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2013 poz. 1549
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1589


Dz.U. 2020 poz. 1589

Załącznik 3
Protokół pobrania próbki laboratoryjnej do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi > Środki ochrony roślin