Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 951
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2021, poz. 1


Dz.U 2021 r. poz. 1

Załącznik 1
INF-D-P Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

Załącznik 2
Wn-D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Formularze branżowe > Urzędowe > PFRON