Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2012, poz. 903
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1877

Dz.U. 2017, poz. 1877

Załącznik 1
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego do złożenia LEK/LDEK

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Zaświadczenia/Oświadczenia