Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 440
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1425

Formularz obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1425

Załącznik
Oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przeniesionego do innej miejscowości


Formularze branżowe > Urzędowe > Izba/Służba Celno-Skarbowa