Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wygasły akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1109
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1666

Wzory oświadczeń cudzoziemca obowiązują od dnia 1 września 2003 r.

Dz.U. 2019 poz. 1666

Załącznik 1
Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Załącznik 2
Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Załącznik 3
Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Formularze branżowe > Urzędowe > Wyjazdy-Przyjazdy