ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1511
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2304

Załącznik 1
Orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (wzór 1)

Załącznik 2
Orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (wzór 2)

Załącznik 3
Orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (wzór 3)


Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Badania psychologiczne