Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 353
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 2458


Dz.U. 2020 poz. 2458

Załącznik
ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

Formularze branżowe > Podatkowe > Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)