ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków,  obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory przygotowane w interaktywnym formacie MS Excel.

 

Formularze PIT-NZ, PIT/NZI i PIT-NZS stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

 


Dz.U. 2019, poz. 1089

Załącznik 1
PIT-NZ (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

Załącznik 2
PIT-NZS (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

Załącznik 3
PIT/NZI (wersja 1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

Formularze branżowe > Podatkowe > PIT Obowiązujące w 2020 r.