Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1343
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1633

Wzór Łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze POBIERZ w interaktywnym formacie MS Word.

Dz.U. 2019, poz. 1633

Załącznik 1
Łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze


Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Samorządy > Wybory krajowe i samorządowe