ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Formularze przygotowane w interaktywnym PDF i MS Word.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2011 nr 86 poz. 470
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1103

Dz.U. 2019, poz. 1103

Załącznik 1
Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego

Załącznik 2
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia

Załącznik 3
Decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia

Załącznik 4
Decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia

Formularze branżowe > Urzędowe > Gospodarcze