Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań. Wzory przygotowane w interaktywnym formacie MS Word.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2014 poz. 1358
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 716

Dz.U. 2017 poz. 716

Załącznik 2
Książka ewidencji osób i depozytu osadzonych w izbie zatrzymań przez Żandarmerię Wojskową

Załącznik 3
Książka meldunków żołnierzy pełniących służbę w izbie zatrzymań


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Obrony Narodowej > Żandarmeria Wojskowa