Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 648
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 74

Dz.U. 2020, poz. 74

Załącznik
Upoważnienie dla użytkownika indywidualnego do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Krajowy System Informatyczny (KSI)