Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1886

Wzór karty adresowej i wzory kart ewidencyjnych zabytku archeologicznego obowiązują od dnia 19 października 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 1886

Załącznik 1
Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego

Załącznik 2
Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego podwodnego śródlądowego

Załącznik 3
Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego podwodnego morskiego

Załącznik 4
Karta adresowa zabytku

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego