ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzory dostępne do pobrania w interaktywnym formacie PDF.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860
Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2007 Nr 196, poz. 1420

Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019  poz. 1099

Formularze obowiązują od dnia 27 czerwca 2019 r.

Dz.U. 2019  poz. 1099

Załącznik 1
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Załącznik 2
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Formularze branżowe > BHP i HACCP > BHP