Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2021 poz. 13


Dz.U. 2021 poz. 13

Załącznik
Karta zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Karty medyczne