Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części. Wzory informacji przygotowane w interaktywnym formacie MS Word.

Dz.U. 2019 poz. 1577

Załącznik 1
Informacja o sprzedaży materiałów wybuchowych

Załącznik 2
Informacja o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie

Załącznik 3
Informacja o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Broń palna, Materiały wybuchowe