Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych.

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1638
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2018 poz. 956

Załącznik 2
Karta ewidencyjna żołnierza zawodowego

Załącznik 3
Karta wypożyczeń teczki akt personalnych

Załącznik 4
Zeszyt ewidencyjny żołnierza zawodowego

Załącznik 5
Spis dokumentów dotyczących: materiałów opiniodawczych, materiałów uzupełniających, karalności

Załącznik 6
Rejestr alfabetyczny teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych

Załącznik 7
Księga etatowa jednostki wojskowej

Załącznik 8
Meldunek o zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania oraz danych kontaktowych żołnierza

Załącznik 9
Meldunek o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Obrony Narodowej > Służba Wojskowa Zawodowa