ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wzory dostępne do pobrania w interaktywnym formacie MS Excel.


Dz.U. 2019, poz. 1070

Załącznik 1
CIT-NZ (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

Załącznik 2
CIT/NZI (wersja 1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

Formularze branżowe > Podatkowe > CIT > Obowiązujące w 2020 r.