Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 105
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1837

Dz.U. 2017, poz. 1837

Załącznik
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Sprawiedliwości