OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 993
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1083

Dz.U. 2019, poz. 1083

Załącznik 1
Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 2
Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym


Formularze branżowe > Finansowe > Kredyty i pożyczki