ROZPORZĄDZENIE ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

Zmienione akty prawne: Dz.U. 2014, poz. 1775; Dz.U. 2018, poz. 1332
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1478

Formularze obowiązują od dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1478

Załącznik 1
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych

Załącznik 2
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi