ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 2135
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2074

Wzór dziennika praktyki zawodowej obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.

Dz.U. 2018, poz. 2135

Załącznik 2
Dziennik praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia w zakresie fizjoterapii

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Fizjoterapia