ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wzór deklaracji dostępny w interaktywnym formacie PDF.


Dz.U. 2019, poz. 1102

Załącznik
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rozwoju i Finansów > Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)