Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1108

Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 1130

Dz.U. 2017 poz. 1130

Załącznik 1
Część A spisu wyborców przebywających za granicą

Załącznik 2
Część B spisu wyborców przebywających za granicą

Załącznik 3
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Załącznik 4
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborców przebywających za granicą

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Samorządy > Wybory krajowe i samorządowe