ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2013, poz. 760
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 223

Dz.U. 2019, poz. 223

Załącznik
Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi