OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Tekst jednolity dla aktu: Dz.U. 2011 Nr 115, poz. 672
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1048


Dz.U. 2020, poz. 1048

Załącznik 3
Atest na grzyby świeże

Załącznik 4
Atest na grzyby suszone

Załącznik 7
Świadectwo klasyfikatora grzybów

Załącznik 8
Świadectwo grzyboznawcy

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Grzyby