Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 267; Dz.U.2019, poz. 2320
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2021 poz. 1089

Dz.U. 2021 poz. 1089

Załącznik 1
AKC-UA Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (wersja 1)

Załącznik 2
AKC-UAKZ Kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (wersja 1)

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza