ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, inwestycji i rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 273
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2093

Nowe wersje wzorów AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/E i AKC-4/K obowiązują od dnia 1 listopada 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 2093

Załącznik 1
AKC-4/AKC-4zo (wersja 7) Deklaracja dla podatku akcyzowego

Załącznik 2
AKC-4/E (wersja 8) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych

Załącznik 3
AKC-4/K (wersja 8) Podatek akcyzowy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza