Informujemy, że w dniach 19-20 października 2017 r. biuro na ul. Gibalskiego 21 jest nieczynne. Zapraszamy do kontaktu tel.: 608 436 383

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek rosnący

Produkty 1 do 10 z 246

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i Wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i Wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej | Czytaj więcej…
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Bilans placówki, Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy), Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Bilans placówki, Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy), Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego | Czytaj więcej…
Karta audytu efektywności energetycznej
Karta audytu efektywności energetycznej | Czytaj więcej…
15 paź 2017 22:06:26 Robert Borkowski Karta audytu efektywności energetycznej, News,
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej | Czytaj więcej…
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego | Czytaj więcej…
Formularze w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Formularze w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, Załącznik 1 Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych z tytułu przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy Załącznik 2 Umowa o wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Załącznik 3 Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Załącznik 4 Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy Załącznik 5 Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy Załącznik 6 Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy Formularze branżowe > Urzędowe > Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | Czytaj więcej…
9 paź 2017 12:34:07 Robert Borkowski News,
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej | Czytaj więcej…
Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego, Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych i Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk
Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego, Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych i Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk | Czytaj więcej…
Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, Oświadczenie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej i Oświadczenie o stanie majątkowym
Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego interaktywny wzór, Oświadczenie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej i Oświadczenie o stanie majątkowym | Czytaj więcej…
GHD-1 Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
GHD-1 Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo | Czytaj więcej…
Ustaw kierunek rosnący

Produkty 1 do 10 z 246

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5