[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 68

  1. 1
  2. 2
  1. Opcja darmowego pobrania

    Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

    Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 14)

  2. Opcja darmowego pobrania

    KRS-Z21

    Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 71)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  3. Opcja darmowego pobrania

    KRS-W-OPP

    DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 73)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  4. Opcja darmowego pobrania

    KRS-ZY

    NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP, Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 67)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  5. Opcja darmowego pobrania

    KRS-ZF

    Zmiana - Akcjonariusz spółki akcyjnej, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 58)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  6. Opcja darmowego pobrania

    KRS-D2

    Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 35)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  7. Opcja darmowego pobrania

    KRS-Z41

    Wniosek o zmiane wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Wierzytelność
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 28)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  8. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WE

    WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU
    Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 44)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza

  9. Opcja darmowego pobrania

    KRS-Z42

    Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Wierzyciel - Zmiana
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 29)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza

  10. Opcja darmowego pobrania

    KRS-Z61

    Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Likwidacja, Rozwiązanie / Unieważnienie
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 31)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  11. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WD

    Partnerzy , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 43)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  12. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WL

    Prokurenci, Pełnomocnicy Spółdzielni, Przedsiębiorstwa Państwowego, Instytutu Badawczego - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 51)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  13. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WA

    ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 40)

  14. Opcja darmowego pobrania

    CI KRS-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia,że podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników

    Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 10)

  15. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WK

    ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
    Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 50)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  16. Opcja darmowego pobrania

    KRS-Z-OPP

    ZMIANA - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 74)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  17. Opcja darmowego pobrania

    KRS-Z68

    Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 72)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  18. Opcja darmowego pobrania

    Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców

    Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 12)

  19. Opcja darmowego pobrania

    KRS-Z62

    Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
    ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 88)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  20. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WO

    UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ
    Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 87)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  21. Opcja darmowego pobrania

    DW-4

    Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
  22. Opcja darmowego pobrania

    DW-3

    Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
  23. Opcja darmowego pobrania

    DW-2

    Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
  24. Opcja darmowego pobrania

    DW-1

    Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów
  25. Opcja darmowego pobrania
  26. Opcja darmowego pobrania

    KRS-ZI

    ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 84)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  27. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WI

    DYREKTORZY WYKONAWCZY, Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 83)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  28. Opcja darmowego pobrania

    KRS-ZU

    ZMIANA – CZŁONKOWIE Europejskiego EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 82)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza

  29. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WU

    CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH, Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 81)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza

  30. Opcja darmowego pobrania

    KRS-ZK1

    ZMIANA – UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 80)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza

  31. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WK1

    UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH - Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
    Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 79)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  32. Opcja darmowego pobrania

    KRS-ZK

    ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
    Dz.U. 2015, poz 724 (załącznik 62)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  33. Opcja darmowego pobrania

    KRS-ZL

    ZMIANA – PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA, PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 63)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  34. Opcja darmowego pobrania

    KRS-X1

    Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców. Fundacja, Stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 37)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  35. Opcja darmowego pobrania

    KRS-D3

    Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  36. Opcja darmowego pobrania

    KRS-X2

    Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 38)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  37. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WB

    Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 41)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  38. Opcja darmowego pobrania

    KRS-WF

    ZAŁOŻYCIELE
    Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. 
    Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 45)
    Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 68

  1. 1
  2. 2