OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 1156

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Opcja darmowego pobrania

  ORD-TK (1)

  Informacja o zdarzeniach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 2. Opcja darmowego pobrania

  ORD-U (2)

  Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (formularz archiwalny)

  Link do wersji aktualnej

 3. Opcja darmowego pobrania

  POG-2D (1)

  Deklaracja na podatek od gier

 4. Opcja darmowego pobrania

  POG-1B (2)

  Deklaracja na podatek od gier

 5. Opcja darmowego pobrania

  POG-2A (1)

  Deklaracja na podatek od gier

 6. Opcja darmowego pobrania

  POG-1A (5)

  Deklaracja na podatek od gier

 7. Opcja darmowego pobrania

  PCC-2 (4)

  Deklaracja o należnościach wpłaconych przez płatnika (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 8. Opcja darmowego pobrania

  PCC-1/A

  Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej
 9. Opcja darmowego pobrania

  POG-1C (2)

  Deklaracja na podatek od gier

 10. Opcja darmowego pobrania

  NIP-2/A (4)

  Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 11. Opcja darmowego pobrania

  NIP-1 (6)

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą (formularz archiwalny)

 12. Opcja darmowego pobrania

  NIP-B (4)

  Informacja o rachunkach bankowych (formularz archiwalny)

 13. Opcja darmowego pobrania

  NIP-D (4)

  Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 14. Opcja darmowego pobrania

  NIP-2 (6)

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem - Dz.U. 2010 Nr 241, poz. 1618 (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 15. Opcja darmowego pobrania

  NIP-3 (5)

  Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej - formularza ZAP-3

 16. Opcja darmowego pobrania

  NIP-C (4)

  Informacja o miejscach prowadzenia działalności (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 17. Opcja darmowego pobrania

  KRS-X3

  Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 18. Opcja darmowego pobrania

  POG-2B (1)

  Deklaracja na podatek od gier

 19. Opcja darmowego pobrania

  DG-1

  Meldunek o działalności gospodarczej w 2009 r. (objaśnienia w formacie PDF)

 20. Opcja darmowego pobrania
 21. Opcja darmowego pobrania

  PIT/UZ

  Formularz do rozliczenia za 2014 r.
  Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 (wersja 1)
  Dz.U. 2014, poz. 1673

 22. Opcja darmowego pobrania

  DEK-II

  Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 23. Opcja darmowego pobrania
 24. Opcja darmowego pobrania

  F-01/s

  Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za 2008 r. (objaśnienia w formacie PDF) 

 25. Opcja darmowego pobrania

  PNT-01

  Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za 2011 r.

 26. Opcja darmowego pobrania
 27. Opcja darmowego pobrania

  P-02

  Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach w trakcie 2009 r. (objaśnienia w formacie PDF)

 28. Opcja darmowego pobrania

  DT-1/A (3)

  Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 29. Opcja darmowego pobrania

  DT-1 (3)

  Deklaracja na podatek od środków transportowych (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 30. Opcja darmowego pobrania

  PCC-1 (5)

  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi PCC podlegają czynności cywilnoprawne tj.: sprzedaż, zamiana, darowizna, pożyczka, intercyza, użytkowanie oraz inne.

 31. Opcja darmowego pobrania

  TYT-1 Tytuł wykonawczy

  Jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych - Dz.U. 2003 Nr 9, poz. 106 (4)

 32. Opcja darmowego pobrania

  TYT-3

  Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2003 Nr 9, poz. 106 (załącznik 24)

 33. Opcja darmowego pobrania

  TYT-3A Tytuł wykonawczy

  Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2003 Nr 9, poz. 106 (załącznik 25)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 1156

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Zaloguj