OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

35 produkt(ów)

 1. Druk ZP-12

  Zbiorcze zestawienie ofert/ ofert wstępnych/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 2. Druk ZP-23

  Informacja o wykonaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności

 3. Druk ZP-2

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 4. Druk ZP-1/DK

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego

 5. Druk ZP-1/UDSZ

  Protokół postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 6. Druk ZP-2/UDSZ

  Protokół postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 7. Druk ZP-2/ZODSZ

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego dynamicznym systemem zakupów

 8. Druk ZP-2/PO,DK

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego/dialogu konkurencyjnego

 9. Druk ZP-2/LE

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej

 10. Druk ZP-2/WR

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

 11. Opcja darmowego pobrania

  ZP-SR1

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

 12. Opcja darmowego pobrania

  ZP-SR2

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach sektorowych

 13. ZP-402

  Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

 14. ZP-24

  Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej

 15. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 4, 5, 6)

 16. Protokół posiedzenia / rozprawy Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 1)

 17. Druk ZP-22

  Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach

 18. Druk ZP-21

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 19. ZP-302

  Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

 20. Druk ZP-11

  Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 21. Druk ZP-1/PO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego

 22. Druk ZP-1/PN

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 23. Druk ZP-13

  Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej

 24. Druk ZP-14

  Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych

 25. Druk ZP-16

  Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego

 26. Druk ZP-17

  Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej

 27. Druk ZP-18

  Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

 28. Druk ZP-15

  Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty

 29. Druk ZP-1/NO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem

 30. Druk ZP-20

  Karta indywidualnej oceny oferty

 31. ZP-300

  Ogłoszenie o zamówieniu

 32. ZP-305

  Ogłoszenie o wynikach konkursu

 33. ZP-303

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 34. ZP-301

  Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów

 35. Wyrok / Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 2 i 3)

Ustaw kierunek malejący

35 produkt(ów)

Zaloguj