OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

30 produkt(ów)

 1. Formularz ZU/STANY

  Sprawozdanie ze stanu zaliczek krótkoterminowych/długoterminowych udzielonych nierezydentom przy zakupie towarów lub usług - Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 (załącznik 3)

 2. Formularz NP

  Zgłoszenie przez rezydenta sprzedaży nierezydentowi lub nabycia od nierezydenta nieruchomości znajdujących w Polsce - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 11)

 3. Formularz NZ

  Zgłoszenie nabycia/sprzedaży nieruchomości za granicą przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 10)

 4. Formularz D-WT-B

  Wartość kwot bazowych forwardów, futures, swapów walutowych i dwuwalutowych swapów stóp procentowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 30)

 5. Formularz IB-1/ODDZIAŁ

  Wartość funduszy oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego mającego siedzibę w Polsce - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 7)

 6. Formularz IBZ-1/ODDZIAŁ

  Wartość funduszy oddziału mającego siedzibę za granicą - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 9)

 7. Formularz D-WO

  Wartość godziwa pozycji w opcjach walutowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 31)

 8. Formularz D-WT

  Wartość godziwa pozycji w forwardach, futures, swapach walutowych i dwuwalutowych swapach stóp procentowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 29)

 9. Formularz AUD4-PL

  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub Narodowym Banku Polskim, papiery wartościowe dłużne wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem papierów wartościowych, dla których rolę depozytariusza pełni bank krajowy lub rezydent będący firmą inwestycyjną, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 28)

 10. Formularz AUD4

  Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów lub jednostki uczestnictwa w będących nierezydentami funduszach zbiorowego inwestowania, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 27)

 11. Formularz ZIP-FI

  Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 24)

 12. Formularz ZIP-MP

  Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez rezydentów innych niż Skarb Państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 22)

 13. Formularz D-WO-B

  Wartość kwot bazowych opcji walutowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 32)

 14. Formularz ZIP-MNP

  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem emisji, dla których rolę depozytariusza pełni krajowy bank, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 23)

 15. Formularz NET

  Sprawozdanie z transakcji z nierezydentami rozliczonych w formie wielostronnych potrąceń wierzytelności (nettingu) - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 19)

 16. Formularz KZ-1

  Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki otrzymanego od nierezydenta wraz z terminarzem przyszłych spłat - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 13)

 17. Formularz ZO/STANY

  Sprawozdanie ze stanu zaliczek krótkoterminowych/długoterminowych otrzymanych od nierezydentów kupujących towary lub usługi - Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 (załącznik 2)

 18. Formularz URA

  Informacja o otwarciu rachunku w banku, instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej (będących nierezydentami) - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 16)

 19. FORMULARZ IB-1

  Wartość udziału zagranicznego wspólnika w kapitale własnym spółki mającej siedzibę w Polsce - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 6) 

 20. Formularz UKO

  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentami o rozliczeniach poza polskim systemem bankowym - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 18)

 21. Formularz OPI/STANY

  Sprawozdanie ze stanu należności krótkoterminowych / długoterminowych za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów - Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 (załącznik 5)

 22. Formularz KOM

  Sprawozdanie z wierzytelności rozliczonych w obrocie z nierezydentami w formie wzajemnych (dwustronnych) potrąceń - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 20)

 23. Formularz ZIP-INF

  Informacja o emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 25)

 24. Formularz ZIP-RZ

  Informacja o zmianie danych dotyczących emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 26)

 25. Formularz RACH

  Sprawozdanie z sald i obrotów na rachunku otwartym w banku, instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej (będących nierezydentami) - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 17)

 26. Formularz KU-1

  Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki udzielonego nierezydentowi wraz z terminarzem przyszłych spłat - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 15)

 27. Formularz KU

  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 14)

 28. Formularz OPE/STANY

  Sprawozdanie ze stanu należności krótkoterminowych / długoterminowych za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów - Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 (załącznik 4)

 29. Formularz KZ

  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 12)

 30. Formularz IBZ-1

  Wartość udziału rezydenta (wspólnika krajowego) w kapitale własnym spółki mającej siedzibę za granicą - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 8)

Ustaw kierunek malejący

30 produkt(ów)

Zaloguj