OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 62

 1. 1
 2. 2
 1. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/E (1)

  Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (6)

 2. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-P (1)

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (4) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 3. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-Z (1)

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (3) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 4. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-S (1)

  Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (2) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 5. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-W (1)

  Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkach lub stwierdzające stan zaległości - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (1) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 6. Opcja darmowego pobrania

  PCC-3/A (1)

  Informacja o pozostałych podatnikach (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 7. Opcja darmowego pobrania

  PCC-3 (2)

  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz archiwalny)
  Formularz obowiązujący do dnia 5 lutego 2013 r.
  Link do wersji aktualnej

 8. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-E (3)

  Zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną - Dz.U. 2007 Nr 246, poz. 1819

 9. Opcja darmowego pobrania

  SD-3/A (2)

  Informacja o pozostałych nabywcach rzeczy lub praw majątkowych
  Link do wyższej wersji

 10. Opcja darmowego pobrania

  SD-3 (2)

  Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
  Link do wyższej wersji

 11. Opcja darmowego pobrania

  ORD-W1 (1)

  Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nie rezydentem osobom fizycznym będącym nie rezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 12. Opcja darmowego pobrania

  POG-R (3)

  Deklaracja dla podatku od gier (ryczałt)

 13. Opcja darmowego pobrania

  POG-3D

  Deklaracja na podatek od gier

 14. Opcja darmowego pobrania

  POG-3C

  Deklaracja na podatek od gier

 15. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DF (1)

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (5) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 16. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DP (1)

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (6) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 17. Opcja darmowego pobrania

  SD-Z2 (3)

  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych - wersja archiwalna.

  Link do wersji aktualnej

 18. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/D (1)

  Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (5)

 19. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/C (1)

  Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (4)

 20. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/B (1)

  Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (3)

 21. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/A (1)

  Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (2)

 22. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2 (2)

  Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (1)

 23. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/C (1)

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
  Link do VZM-1/C (2)

 24. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2 (1)

  Dokument archiwalny - Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym - Dz.U. 2009 Nr 115, poz. 968

 25. Opcja darmowego pobrania

  UPL-1 (2)

  Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz archiwalny) - Dz.U. 2010 Nr 237, poz. 1572 (1)
  Link do wersji aktualnej

 26. Opcja darmowego pobrania

  OPL-1 (2)

  Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz archiwalny) 
  Dz.U. 2010 Nr 237, poz. 1572 (2)
  Link do wersji aktualnej

 27. Opcja darmowego pobrania

  TYT-2AZ

  Tytuł wykonawczy - Czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 11)

 28. Opcja darmowego pobrania

  TYT-2Z

  Tytuł wykonawczy - Czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 9)

 29. Opcja darmowego pobrania

  TYT-1AZ

  Tytuł wykonawczy - Jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 10)

 30. Opcja darmowego pobrania

  TYT-1Z

  Tytuł wykonawczy - Jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 8) 

 31. Opcja darmowego pobrania

  POG-3A

  Deklaracja na podatek od gier

 32. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/B (3)

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych  w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
  Link do wersji aktualnej

 33. Opcja darmowego pobrania

  POG-2B (1)

  Deklaracja na podatek od gier

 34. Opcja darmowego pobrania

  POG-1C (2)

  Deklaracja na podatek od gier

 35. Opcja darmowego pobrania

  PCC-1/A

  Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej
 36. Opcja darmowego pobrania

  PCC-2 (4)

  Deklaracja o należnościach wpłaconych przez płatnika (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 62

 1. 1
 2. 2
Zaloguj