Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-01-23

Zmiany w składkach ZUS w 2012 r. cz. II. Informacje o odprowadzonych składkach - dotyczy ZUS

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zniosły obowiązek comiesięcznego przekazywania ubezpieczonemu informacji na druku ZUS RMUA. Zgodnie ze zmienionym art. 41 ust. 8, 8b i 9 tej ustawy informacje zawarte w raportach przekazywanych do ZUS płatnik składek będzie przekazywał ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

Tym samym pierwszy raport o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostanie przekazany ubezpieczonemu do dnia 28 lutego 2013 r. za rok 2012. Na żądanie ubezpieczonego informacje powyższe będą przekazywane nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni.

 

Anna Kiersnowska – Drzewiecka
Konsultant podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu